Ontstaansgeschiedenis

Ontstaans
geschiedenis

Sinds 2011 bezig ik (Gavin Trampe) mij als privé persoon met Bitcoin en Blockchain in het algemeen, uiteraard zoals de meesten begonnen met deelnemen aan het Bitcoin netwerk in de vorm van minen. Dit betekent niets anders dan rekenkracht beschikbaar stellen aan het netwerk om transacties uit te kunnen voeren en controleren. Tevens veel andere cryptocurrencies ingekocht en laten staan, waarbij verschillende investeringen enorm in waarde zijn gestegen.

In mijn netwerk werd steeds vaker het verzoek geuit om hen te helpen danwel het beheren van hun Crypto portfolio. Al 5 jaar lang was ik bezig met het overtuigen en laten inzien van mijn netwerk dat Blockchain technologie echt de toekomst is, helaas zagen de meeste mensen het pas toen Bitcoin de €5.000 euro passeerde. Het concept voor de organisatie Crypto Beheer bestaat theoretisch al erg lang, echter zijn er verschillende factoren geweest waarom deze onderneming niet direct is gestart. Allereerst de vertrouwenskwestie, mijn motto is altijd geweest, de private keys (de sleutels tot uw Bitcoin/Crypto als het ware), horen altijd in uw handen te liggen, nooit bij een derde of service partij. Echter is deze service onvermijdelijk als Crypto daadwerkelijk decentraal moet blijven, is het van zeer groot belang dat ook de technisch minder vaardige mensen instappen. Dit is voor dit type doelgroep alleen mogelijk in een beheervorm, want anders zullen de munten vroeg of laat verdwijnen, door falende hardware, falende beveiliging of simpelweg ondoordacht gedrag of diefstal. Ten tweede is en blijft Crypto natuurlijk zeer risicovol om in te investeren, hierbij verwijs ik u naar de disclaimer voor meer informatie. Deze factoren weerhielden mij lang om diensten m.b.t. cryptocurrency aan te bieden, echter wordt de roep in mijn netwerk nu zo luid, en de noodzaak voor de massa om in te stappen is nu zo groot voor het toekomstige belang van Crypto, dat dit doorslaggevend is geweest in de beslissing deze organisatie op te richten. De mogelijkheden zijn nu nog grotendeels onbekend voor de meeste mensen en de groei is werkelijk waar nog nihil vergeleken met de toekomst. Dit wil ik graag beschikbaar krijgen voor iedereen, want decentraliteit, één van de speerpunten van Crypto, behoort ook echt bij de massa te komen, wat nu bij lange na niet het geval is.

Bitcoin, Cryptocurrency, maar in ieder geval Blockchain is here to stay! De toepassingen die deze wereld zullen veranderen zijn nog niet eens volledig uitgedacht, Blockchain is één van de meest disruptieve technologieën die de wereld tot nog toe gezien heeft. Om een idee te geven hoe ver Blockchain technologie kan gaan, het volledige internet, dus alle websites, cloud opslag en alles wat online te vinden valt in diensten en (software) producten, kan volledig op een Blockchain geplaatst worden. Dit betekent dat het internet veilig en onkraakbaar versleuteld vanuit het huis van iedere deelnemer wordt gedraaid, zonder dat een derde partij wijzigingen zonder goedkeuring kan maken of informatie kan verwijderen danwel ontoegankelijk maken. Een tweede toepassing met veel belofte is decentrale politiek. Perfecte democratie ligt binnen handbereik, theoretisch kunnen alle stellingen waarmee politieke beslissingen gemoeid zijn in de Blockchain opgenomen worden, waarbij iedere burger één stem heeft. Goed toegepast is deze werkwijze onmogelijk om te manipuleren en kan er werkelijk gepolst worden wat de wil is van het volledige volk. Uiteraard moet men beseffen dat wij als bevolking hier totaal niet klaar voor zijn en ook niet zo opgeleid worden, zolang de massa meer geeft om de volgende iPhone of de nieuwe aflevering van Kim Kardashian, dan de feitelijke staat van de wereld om hen heen, is bovenstaande uiteraard een utopie. Zo groot kunnen de gevolgen van Blockchain technologie zijn, we kunnen als het ware een nieuwe samenleving beginnen, mits het correct en eerlijk wordt toegepast. Hier zijn sommige communities al mee bezig, zoals Liberland en nog een aantal andere initiatieven, zeer interessant om te volgen!

De mogelijkheden zijn werkelijk onbegrensd en door de enorme stijging in waarde van Bitcoin beginnen veel meer mensen interesse te tonen in deze technologische revolutie. Vanuit idealistisch oogpunt zonde om te zien dat momenteel met name de kapitalistische waarde gezien wordt, en niet de revolutionaire verandering in de verdeling van rijkdom en waarde, alsmede vrije informatie-uitwisseling.

Mijn overtuiging is dat Crypto ons op meerdere facetten meer vrijheid kan bieden. De misvatting bestaat dat men te laat is, echter is de werkelijke groei van belang pas net echt begonnen. De recente groei komt momenteel van de groep “early adopters”, en eind 2017 een stukje “early majority” die grotendeels weer zijn uitgestapt, dit betekent dat de grote meerderheid,  “the early” en “late majority” nog moeten beginnen!

Crypto moet bereikbaar zijn voor de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, de digibeten die wel interesse hebben om hun vermogen in één van de meest extreem groeiende markt te zien groeien en mee te doen met nieuwe ontwikkelingen, zonder zich te moeten verdiepen in kennis en allerlei vaardigheden eigen te maken.

Lees ook onze