Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie

Visie

Als verbinding fungeren tussen enerzijds het gebrek aan kennis en vaardigheden maar anderzijds de wil van individuen en organisaties om te participeren in de Blockchain revolutie.

Missie

Het decentrale uitgangspunt van de Blockchain ten volle laten benutten door iedereen die hier interesse in heeft, zonder het gevaar wat bij gebrek aan (technische) kennis en vaardigheden komt kijken.

Doelstellingen

  • Middels een transparant overzicht, trainingsschema en continu informatieverstrekking particulieren en organisaties de mogelijkheid bieden om een Crypto valuta portfolio aan te leggen en te participeren in de blockchain revolutie.
  • Mensen daadwerkelijk mee laten doen met het decentrale karakter van Crypto en Blockchain.
  • Het bezit van Cryptocurrency onder voorheen onbereikbare doelgroepen stimuleren en bewerkstelligen.
  • De veiligheid en kennis van het bezit van crypto valuta vergroten.
  • Wat decentraal hoort te zijn, ook werkelijk decentraal maken!

Lees ook onze