Disclaimer Blockchain Portfolio Management

Disclaimer

Let wel, Crypto valuta is door de ongereguleerde situatie waarin het zich nu bevindt extreem risicovol. De winstpotenties zijn enorm, maar de kans op een substantieel verlies is ook duidelijk aanwezig, zeker op de korte termijn. De service die Crypto Beheer levert is niet die van “Guru”, “Daytrader” of iemand die precies weet welke munt zal groeien, dit weet in feite niemand zeker. De service bestaat uit  veiligheid, zekerheid en het volledig uit handen nemen van alle technologische kennis en vaardigheden om de verschillende munten uit uw portfolio veilig te beheren.

De garantie dat u nimmer uw munten zult verliezen door onkunde of digitale inbraken, dat zijn de enige garanties die bij Crypto Beheer gegeven worden. De kans is verder klein, maar mocht een exchange verdwijnen of gehackt worden en uw funds daar net aanwezig zijn, zal de situatie moeten uitwijzen of uw munten worden geretourneerd. Waardevermindering door instortende koersen is het risico wat genomen wordt om ook kans te maken op enorme winsten. Het voordeel van deze service is dat u na het instappen, alleen betaalt bij winst, nooit bij verlies! Een gouden regel is verder nooit geld te investeren wat u op korte termijn nodig zou kunnen hebben, op deze wijze kan u emotioneel veel meer afstand doen, waardoor u zich minder laat leiden door de waan van de dag.

Iedereen die marketing eens als module heeft gehad, moet weleens van de DESTEP factoren gehoord hebben, de factoren die invloed hebben op een organisatie of trend. Factoren van demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke strekking hebben vaak veel invloed op nieuwe ontwikkelingen, maar vanwege de ongereguleerde staat van Bitcoin en Crypto in het algemeen wegen deze (onzekere) factoren nog zwaarder.
Op het gebied van economie en politiek zijn er zeker nog protectionistische maatregelen te verwachten, hoe populairder Crypto wordt, hoe groter de noodzaak voor overheden om de enorme waarde-verschuiving van FIAT naar Crypto in te dammen.

Overheden hebben immers (nog) geen invloed op de uitgifte van of controle op Crypto. Een ecologische factor van belang is de ongebreidelde netwerkkracht (hashrate) van het Bitcoin netwerk. De rekenkracht van het netwerk is velen malen groter, dan nodig is om het netwerk efficiënt te draaien. Dit leidt tot een enorme energieverspilling, waarbij andere Crypto munten veelbelovender zijn. Technologisch is één van de meest invloedrijke factoren, nagenoeg elke dag komen er nieuwe Crypto’s op de markt, met andere specificaties en eventuele oplossingen voor de problemen waar de eerste generatie Crypto’s tegenaan lopen. De Bitcoin dominantie staat onder druk, echter kan de toekomst zich nog steeds twee kanten op bewegen. Bitcoin wordt de “store of value” waarop de prijs van andere coins gebaseerd wordt, waarbij Bitcoin logischerwijs steeds hoger wordt. Deze situatie is nu eigenlijk een feit. Echter zijn veel Crypto fanaten er ook van overtuigd dat vroeg of laat de “Flippening” staat te gebeuren. Dit betekent niets anders dan dat een andere, waarschijnlijk technische betere munt de koppositie van Bitcoin af zal pakken en het standaard betaalmiddel of “store of value” wordt in Crypto. De signalen wijzen erop dat het eerste scenario voorlopig nog een feit is, echter kan niemand vertellen wat er in de toekomst werkelijk staat te gebeuren. De gedachte dat overheden  Bitcoin en Crypto illegaal zullen maken is gelukkig gepasseerd. Uiteraard zullen er zeker nog belemmeringen komen voor de vrije gedachte van Crypto, maar momenteel is de staat van Crypto (gelukkig) “too big to fail”. De sector is in extreem korte tijd zeer groot geworden, waarbij er veel werkgelegenheid in te vinden is, wat het nadelig maakt voor veel landen om dit illegaal te stellen.

De brongedachte van deze disclaimer moet zijn dat er een substantieel risico bestaat dat uw investering minder waard zal worden, echter is de kans op extreme groei ook meer aanwezig dan in de traditionele aandelenmarkt. De service die hier geboden wordt is die van zekerheid dat uw munten altijd uw bezit blijven, en er garant wordt gestaan voor technische problemen, onkunde of hacks. Precies adviseren welke munt zal groeien en welke zal dalen is een service die niet bestaat, vandaar ook de herhaling van deze gedachte.

Crypto Beheer is u tot slot verplicht te melden dat de dienst portfolio management niet onder de controle valt van het AFM, er is dan ook geen vergunningsplicht, met alle risico’s van dien.

Sinds 2020 biedt Crypto Beheer geen portfolio diensten meer aan i.v.m. wetswijzigingen op het gebied van cryptocurrencies.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.